• ee.png
  • fi.png
  • ru.png
  • gb.png

Bitumikaton pellitykset ammattitaidolla

Pellit kiinnitetään tarkoituksenmukaisilla kiinnikkeillä. Pystypinnan kiinnitys kattopinnasta 300 mm, erityistapauksissa kuitenkin vähintään 200 mm. Kulmissa käytetään hakasaumoja. Pellin alareuna ei saa olla kiinni katteen pinnassa. Saneerauskohteissa suositellaan suojapellitysten uusimista, jotta pellitykset vastaavat saneeratun katon pinnoitteen käyttöikää.

Kattopellityksen uusiminen

Peltejä ei saa vaurioittaa. Mitoitukset on suunniteltava siten, ettei hukka tule kohtuuttomaksi, sekä niin että, pelleistä tulee kerralla oikeanlaiset ja toimivat. Pellitykset irrotetaan varovasti ettei rikota nykyistä huopaa ja ne poistetaan katolta muun kattosiivouksen yhteydessä. Metalliset jätteet pidetään erillään ja ne viedään kierrätettäviksi. Uudet pellitykset asennetaan tiukasti, liepeet tarpeeksi alas. Tuuletus ja myrskylistan tarpeellisuus on aina harkittava tarkkaan.

Kiinnitykset on tehtävä riittävän tiheään ja riittävän pitkillä kiinnikkeillä.

Mikäli pellityksiä ei vaihdeta ja niiden maalipinta on halkeillut tai rikkoutunut, otetaan asentajien toimesta esille, että katolle jäävät pellitykset maalattaisiin.

Kate sileästä ohutlevystä

Sileästä ohutlevystä tehdyt katteet tarkoittaa toisiinsa yhteen saumatuista peltiriveistä. Ohutlevyn paksuudet ovat 0,5 tai 0,6 mm. Valmiin aihion kokonaisleveys on 610 mm. Materiaalina käytetään muovipinnoitettua teräspeltiä tai kuumasinkittyä 350 g/m2 teräspeltiä.

Ohutlevypellityksen suunnittelu ja kiinnitys

Pellitys suunnitellaan oikeaan kaltevuuteen, mikä tulee olla 1:10 tai tätä loivempi. Lämpöliikkeet otetaan huomioon oikeanlaisella kiinnityksellä tai rivien jatkossaumoilla. Peltirivit kiinnitettään toisiinsa kaksinkertaisilla pystysaumoilla ja jatkosaumoissa käytetään kaksinkertaisia hakasaumoja. Peltirivien kiinnitys alustaan suoritetaan asianmukaisilla kiinteillä kiinnikkeillä tai liukukiinnikkeillä. Peltikatteen kiinnitystiheys riippuu kohderakennuksen korkeudesta ja sijainnista. Yleensä 5 kpl/2 riittää kiinnitystiheydeksi.

Peltikatteen alustarakenne

Konesaumatun peltikatteen alustaksi soveltuu kohteesta riippuen harvalaudoitus, umpilaudoitus tai säänkestävä vanerointi. Aluskatteeksi sopii kondenssisuojattu muovikalvo tai bitumikermieristys. Erityisesti kuvetaitteisiin suositellaan umpilaudoituksen tai säänkestävän vaneroinnin lisäksi bitumikermieristystä.

Peltirivien saumat tiivistetään käyttämällä joko butyylimassaa, valssiöljyä tai vastaavia saumojen tiivistykseen soveltuvia aineita, jotka säilyvät kimmoisina, kuivumattomina ja valumattomina.

Räystäspellitykset

Räystäspellin kallistuksen katolle on oltava kaatava (>1:6). Räystäspellin ja seinän väliin on jätettävä vähintään 50 mm tuuletusrako. Räystäille asennetaan tarvittaessa myrskypelti. Räystäspellin on ulotuttava vähintään 70 mm seinärakenteen yläreunaan.

imagead5c.jpg

Räystäspellityksen vaakaosaan ei saa jäädä kourua josta vesi ajanmittaan pääsee valumaan peltien poikittaissaumoista rakenteisiin. Jos räystäspellityksissä käytetään anodisoitavaa alumiinipeltiä, sen paksuus on 1,5 mm. Anodisointi tehdään taivutusten jälkeen.

Suojapellin kiinnitykset

Suojapelti voidaan kiinnittää levyyn tai lautaan nauloilla tai ruuveilla, joiden väli on enintään 400 mm reunasaumalla, kiinnityspeltilistaan tai enintään 400 mm:n välein oleviin kiinnitysliuskoihin, pellin reunataivutuksella levyn tai laudan alareunaan. Asennus vaatii erityistä huolellisuutta.

Seinänvierus- ja juuripellitykset

Pellin yläreunan on oltava tiivis. Tarvittaessa seinään ajetaan viistoura ja pellin asennuksen jälkeen liittymäkohta tiivistetään saumamassalla. IV- laatikoiden yms. kulmiin on tehtävä hakasaumat. Kiinnikemäärä, -tiheys, -laatu ja -asettelu noudattaa vallitsevaa rakennusohjeistoa.

imagec43f.jpg

Lisätietoja pellityksistä Reval Roofs Oy:stä