• ee.png
  • fi.png
  • ru.png
  • gb.png

Vesikaton läpiviennit ja yksityiskohdat

Vesikatolla on aina erityyppisiä läpivientejä. Niiden liittäminen vesitiiviisti oikealla tavalla vedeneristykseen on tärkeää koko katon toiminnan kannalta.

Läpiviennin tulee kestää olosuhteita

Kattokaivojen, läpivientitiivisteiden ja alipainetuulettimien on kestettävä ominaisuuksien muuttumatta -40 C ...+80 C lämpötilat sekä UV-säteilyn vaikutusta vähintään 10 vuotta.

Läpivientien materiaalien ja rakenteen on kestettävä kohteen ikääntymisestä, lämpötilavaihteluista sekä ilmastosta johtuvien rakenteiden muutosten aiheuttamat mekaaniset rasitukset. Käyttöikätavoitteen on oltava vähintään sama kuin vesikatteen.

Läpiviennin liittäminen katon vedeneristykseen

Jos läpiviennissä itsessään ei ole laippaa, johon vedeneristys voidaan liittää, käytetään erillistä, laipallista läpivientitiivistettä.

Laipan minimileveys on vähintään 150 mm limityksen osalta. Läpiviennin laippa liitetään vedeneristeeseen kahden kermin väliin. Tarvittaessa käytetään ylimääräistä noin 0,9 x 0,9 m kermipalaa, joka liitetään bitumilla (suositellaan modifioitua bitumia) sekä laippaan että vedeneristykseen.

Läpivientien tiivistys ja eristys

Bitumikermin ja kumin yhtymäkohtaan on tehtävä bitumimassatiivistys. Kaikki katon läpi tulevat teräsrakenteet tulee lämpöeristää kondenssiveden syntymisen estämiseksi. Teräsrakenteissa suositellaan käytettäväksi pyöreitä teräsprofiileja, jolloin ne voidaan vakiolaipoin liittää vesitiiviisti vedeneristykseen.

Kattokaivon etäisyys pystyrakenteista tai muista läpivienneistä on vähintään 1 metri. Muidenkin läpivientien osalta suositellaan samaa etäisyyttä sekä toisistaan että muista rakenteista. Läpivientejä ei saa sijoittaa jiirien pohjalle.

Katon jiirillä ohjataan vesiä

Vesikaton jiirillä tarkoitetaan aluetta, jonka kautta katolta johdetaan vesi pois. Valmiilla vesikatolla ei saa esiintyä lammikoita sateen tai sulamisen jälkeen. Lammikko todetaan kun katto on valunut tyhjäksi ja todellinen tilanne pystytään havaitsemaan. Vesikatolle voi kuitenkin jäädä, lähinnä vedeneristyksen saumoista johtuen, vähäisessä määrin vettä; ei kuitenkaan yli 15 mm.

Kateluokka jiirin kaltevuuden mukaan

Jiirin kateluokka määräytyy jiirin kaltevuuden mukaan. Jiirin bitumikermit suositellaan asennettavaksi jiirin suuntaisesti, mikäli on olemassa vaara, että kermit irtoavat jiirin taitekohdassa alustastaan tai kermeihin muodostuu haitallisia poimuja, jotka voivat estää veden virtausta tai jopa aiheuttaa saumojen aukeamista

Jiirien pohjien saumoissa saumataan aina työsaumat.

Jiirien vahvistus

Jiiri vahvistetaan siten, että kate jiirin kohdalla vastaa vähintään jiirin todellisen kaltevuuden mukaan mitoitettua katetta. Jiiri vahvistetaan 3 kermin leveydeltä (n. 1,4m molemmin puolin jiiriä). Jiirikaltevuuksien muoto ja kermien sijoittelu määritellään lopullisesti työkohteessa.

image8984.jpg

Holkat ja ylösnostot

Holkat loivennetaan esim. kolmiorimalla tai betonilla. Kermit asennetaan kiinni holkkaan. Kermit katkaistaan holkan yläreunasta ja ylösnostot tehdään erillisillä kermipaloilla aina kun reunakorotus on yli 50 mm. Vedeneristyksen ulottuu vesikattoon liittyvillä pystypinnoilla ehjänä (ilman lävistyksiä rakenteiden salliessa) vähintään 300 mm valmista kattopintaa ylemmäksi; käännetyssä katossa mitataan valmiin rakenteen yläpinnasta.

Kattokermin ylösnoston varmistus

Ylösnoston kiinnitys varmistetaan tarvittaessa mekaanisella ankkuroinnilla. Ylösnoston tartunta betonialustaan varmistetaan bitumiliuossivelyllä. Alustastaan irti olevat vanhat kermit kuoritaan pois ylösnoston osalta. Myös katoilla, joissa on suojakiveys, ylösnostot tehdään aina sirotteellisella pintakermillä. Päällimmäiseksi kermiksi suositellaan pystypinnoilla ja niihin liittyvissä taitteissa pintakermiä.

Eristyksen pystypinnan kiinnitys

Eristyksen pystypinta kiinnitetään seinään siten, ettei se pääse valumaan. Yläreuna ankkuroidaan tarvittaessa mekaanisin kiinnikkein. Seinäpinnan ja vedeneristyksen liitos varmistetaan suojapellityksellä.

Ovien kohdalla on eristyksen ulotuttava vähintään 150 mm valmista kattopintaa korkeammalle ja ulotuttava vähintään kynnyksen suojapellin alle. Saneerauskohteissa olevat rakenteet sanelevat kuitenkin työtavat, näistä sovitaan aina tilaajan kanssa erikseen.

Läpivientitiivisteiden käyttö

Vesikatolla suositellaan käytettäväksi pyöreitä läpivientejä, joihin kermieristys voidaan liittää vesitiiviisti tehdasvalmisteisilla läpivientitiivisteillä. Läpivientitiivisteiden yleisin valmistusmateriaali on EPDM-kumi. Kiristyspannan tulee olla haponkestävää terästä A4.

Läpivientien sijoittelu

image1a26.jpg

Läpivientejä ei sijoiteta lähelle toisiaan tai muita pysty- rakenteita. Jos läpiviennit joudutaan sijoittamaan lähekkäin, ne koteloidaan ja eristetään kuten ylösnostot. Yläpohjassa käytetään pyöreitä läpivientejä, jotta ne voidaan liittää vedeneristykseen ja höyrynsulkuun tehdasvalmisteisilla läpivientitiivisteillä. Kevytsorakatossa tulee metalliset läpivientiputket suojata korroosion estämiseksi (esim. muovikalvolla). Kyseisissä rakenteissa bitumitiivistys suoritetaan UV-säteilyn ja lämmönkestävällä kumibitumi -tiivistysmassalla.

Alipainetuulettimet poistavat rakenteista kosteutta

Alipainetuulettimien tehtävänä on poistaa vesikaton rakenteisiin kertyvää kosteutta, sekä varmistaa ilmankierto. Niiden sijoittelu ja kappalemäärä on suunniteltava jokaiselle katolle erikseen.

Alipainetuulettimet valmistetaan muovista, teräspellistä, alumiinista tai haponkestävästä teräksestä.

Alipainetuulettimen rakenne

Muovisten alipainetuulettimien laippa lämmitetään n. 60º C. Alipainetuuletin liitetään vedeneristykseen kiinteän laippansa avulla. Putken minimikorkeus on 300 mm. Paikoissa, joissa lumi voi kinostua, on tämä huomioitava putken korkeutta määritettäessä. Alipainetuulettimet voidaan tarvittaessa kondenssieristää tai varustaa ns. kondenssikupilla.

Vanhassa saneerauskohteessa säilytettävään alipainetuulettimeen tehdään juurinosto huovasta. Nostokorkeuden on oltava vähintään 100 - 300 mm (pintakermien hapsutus, hapsutettu nostokaulus, kaulus).

Tuulettimien ja läpivientien etäisyys toisistaan

Vierekkäisten läpivientien ja alipainetuulettimien keskinäiseksi etäisyydeksi toisistaan ja muista rakenteista suosittelemme vähintään 500 mm, jotta työ voidaan suorittaa kunnollisesti. Niitä ei saa sijoittaa sisätaitteisiin ( jiireihin ).

Alipainetuulettimen kiinnitys vedeneristykseen

image0cee.jpg

Alipainetuuletin sijoitetaan katolle suunnitelman mukaan. Alipainetuulettimen laippa liitetään kermien väliin käyttäen laipan yläpuolella ylimääräistä kermipalaa (n. 900 x 900 mm). Kyseisissä rakenteissa bitumitiivistys suoritetaan UV-säteilyn ja lämmönkestävällä kumibitumi -tiivistysmassalla.

Kattokaivot vie vedet katolta

image6032.jpg

Kattokaivo sijoitetaan valuma-alueensa alimpaan kohtaan. Veden esteetön virtaus kattokaivolle varmistetaan. Kattokaivon välittömään läheisyyteen (n. 1 m) ei tule sijoittaa muita läpivientejä. Lämmöneristyslevyalustalla suositellaan käytettäväksi ankkuroitua vanerilevyä asennusalustana. Kattokaivon laippa liitetään kermien väliin käyttäen laipan yläpuolella ylimääräistä kermipalaa (n. 900 x 900 mm). Kattokaivo ja poistoputki on tarvittaessa lämmöneristettävä (ei yleensä kuulu vesikattourakkaan ). Kattokaivo voidaan varustaa jäätymisen estävällä sähkövastuksella.

Poistoputki liitetään tarvittaessa höyrynsulkuun. erillisen tiivistyslaipan avulla.

Kattokaivojen vaatimukset ja materiaalit

Poistoputken suositeltava halkaisija on vähintään 100 mm ja putken tulee ulottua kantavan rakenteen alapuolelle. Tämä koskee lähinnä uudistuotantoa. Saneerauskohteissa käytetään saneerattavaan kaivoon sopivaa, sisään asennettavaa, poistoputkeltaan 300 mm:n pituista saneerauskattokaivoa

Kattokaivoja valmistetaan haponkestävästä teräksestä, kuparista tai muovista. Kattokaivon ja sen poistoputken suositeltava halkaisija on vähintään 100 mm. Kaivo suojataan tukkeutumiselta riittävällä lehtisihdillä ja tarvittaessa rengassiivilällä, jossa on valumisrei´illä varustettu kansi ja jonka reikäpinta-ala on riittävä, halkaisija 300 - 400 mm ja korkeus 100 - 150 mm.

Kattokaivojen sijoittelu

Kaikki katolle tuleva vesi ohjataan katon kallistusten avulla kattokaivoihin ja niistä edelleen sadevesijärjestelmän kautta viemäriin. Uudisrakennuskohteissa pyritään sijoittamaan kattokaivoja vesikatolle siten, että pisin valumamatka kaivoon on 15 metriä ja vedellä on esteetön pääsy kaivoihin.

Kattokaivojen asennus ja tiivistys

Uudiskohteissa kattokaivon laipan alle tueksi asennetaan n.15mm vaneri 900 x 900. Kattotarvikkeina tulee käyttää tähän tarkoitukseen tehtyjä tuotteita. Laipat ja läpivientitiivisteet kiinnitetään kermien väliin bitumilla ja tarvittaessa myös mekaanisesti alustaan. Laipan ja kermien limitys on vähintään 150 mm. Suosittelemme lisäkermipalan käyttöä laipan päällä. Pohjahuovan reuna jää 30 mm vajaaksi kattokaivon poistoputkesta. Pintahuopaan leikataan reikä huovan jäähdyttyä.

Kattokaivon liitoksen tiiveyteen poistoputkeen ja vedeneristeeseen kiinnitetään erityistä huomiota. Saneerauskattokaivon liitoksen vanhaan kaivoon on oltava roisketiiviin. Kattokaivojen toimivuuden varmistamiseksi on suositeltavaa, että kattourakoitsija toimittaa ja asentaa kattokaivot.

Ulosheittäjä kertoo kattokaivon huollontarpeen

Ulosheittäjän (eli lotokan) tehtävä on johtaa vesi kattokaivon tukkeutuessa katolta seinärakenteen ulkopuolelle, havaittavaan kohtaan. Jokaisella sisäpuolisella vedenpoistolla varustetulla katolla tulisi olla vähintään yksi ulosheittäjä, josta tuleva vesi ilmaisee kattokaivojen tarvitsevan puhdistusta. Ulosheittäjä sijoitetaan räystäälle siten, että vesi häiriötilanteessa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa johtuu siihen. Pienillä katoilla (usein katoksia) vedenpoisto voidaan toteuttaa pelkästään ulosheittäjällä.

Lisätietoja vesikatoista, läpivienneistä ja yksityiskohdista Reval Roofs Oy:stä