• ee.png
  • fi.png
  • ru.png
  • gb.png

Kermin kiinnitys alustaan

Bitumikatto voidaan kiinnittää alustaan liimaamalla, hitsaamalla, mekaanisilla kiinnikkeillä varmistaen tai joissain tapauksissa pelkästään mekaanisesti.

Bitumikiinnitys ja mekaaninen kiinnitys

  • sauma- ja pisteliimaten, jolloin kuumennetulla bitumilla liimataan kermien saumat tiiviiksi ja muu osa kermistä vain osittain alustaan.
  • kauttaaltaan liimaten, jolloin kuumennetulla bitumillla liimataan kermien saumat sekä koko kermi täysin kiinni alustaan.
  • sauma- ja pistehitsaten, jolloin kermien valmiiksi sisältämä kiinnitysbitumi kuumennetaan nestekaasupolttimen liekillä saumoista tiiviiksi ja muu osa kermistä vain osittain alustaan.
  • kauttaaltaan hitsaten, jolloin kermien valmiiksi sisältämä kiinnitysbitumi kuumennettaan nestekaasupolttimen liekillä saumoista tiiviiksi sekä koko kermi täysin kiinni alustaan.
  • mekaaninen kiinnitys, jolloin yleensä kermit kiinnitetään alemman kermin saumasta alustaan, jolloin kiinnitys jää piiloon. Mekaanisia kiinnikkeitä käytetään yleensä noin 2 kpl/m2.

Katon alustan materiaali vaikuttaa kiinnitystapaan

Puualustaan käytetään yleensä sauma- ja pisteliimausta sekä kiinnitys varmistetaan saumoista mekaanisin kiinnikkein.

Betonialustaan kiinnitettäessä voidaan käyttää kaikkia bitumikiinnitystapoja. Kiinnittymistä voidaan parantaa alustan primerointia käyttäen. Tällöin betonialusta sivellään tai ruiskutetaan bitumiliuoksella ennen bitumiliimausta. Mekaaninen varmistus on yleistä.

Lämmöneristyslevyn päälle vesieristystä kiinnitettäessä käytetään yleisimmin kauttaaltaan liimaamista ja mekaanisia kiinnikkeitä.

Yksityiskohtaisempia tietoja kermien kiinnityksestä alustaan saa Reval Roofs Oy:stä.