• ee.png
  • fi.png
  • ru.png
  • gb.png

Palvelut

Huopakattosaneeraus

Teemme huopakattojen kokonaissaneeraukset ammattitaidolla "avaimet käteen" periaatteella. Katto voidaan saneerata myös osissa useamman vuoden aikana.

Huopakaton akuutti vuotokorjaus.

Teemme akuutteja vuotokorjauksia niin huopakatoille kun muillekin kattotyypeille. Vuodon ilmaannuttua tapahtuva vuotokorjaus tai vuotoa ennaltaehkäisevä katon korjaus ovat hyviä tapoja estää rakennuksen kattovesivuodosta aiheutuva vaurioituminen.

Lumenpudotus vesikatoilta

Lumi ja jää aiheuttavat katoille ja alapuoliselle liikenteelle monenlaisia ongelmia. Tämän vuoksi tarjoamme lumen ja jään pudotusta ammattitaidolla.

Katon huolto-, korjaus- ja kuntoarviopalvelut

Reval Roofs tarjoaa urakoinnin lisäksi katon huoltoon ja kuntoarviointiin sekä muihin kattoasioihin liittyviä palveluja.

Akuutit vuotokorjaukset ovat tärkeä osa kiinteistöjen kunnossapitoa. Reval Roofs:in asentajat on koulutettu näkemään vesikatto kokonaisuutena jolloin vuodot ja muut ongelmat saadaan nopeasti ja kustannustehokkaasti kuntoon.

Akuutit vuodot tulevat yleensä nopeasti esille; KORJAUTA NE HETI.

Huolto on pitkäjänteistä työtä kiinteistösi hyväksi; TEETÄ SE 1-3 kertaa vuodessa.

Kuntoarviolla tiedät koska katto kannattaa saneerata; TEETÄ SE 3-5 vuoden välein.

Vuosihuoltosopimus turvaa katon kunnossapidon

Katon huoltamattomuus on omaisuusriski. Kokeneen ammattilaisen tekemä katon säännöllinen tarkistaminen ja huoltotoimenpiteet lisäävät katon toimivuutta ja käyttöikää.

Pieniin ongelmakohtiin tai vesieristevaurioihin voidaan puuttua ajoissa ennen niiden aiheuttamia suuria tai ennalta arvaamattomia kustannuksia.

Reval Roofs:in kanssa tehty huoltosopimus turvaa katon kunnossapidon ja suojaa omaisuutta pitkäjänteisesti.

Vuosihuoltosopimuksen voi tehdä ottamalla yhteyttä Reval Roofs:in toimipisteeseen.

Katon kuntotarkastukset ja analyysit

Helpoin tapa hankkia varmuutta kiinteistön kattoasioihin, on teettää katon silmämääräinen kuntotarkastus, kuntoanalyysi tai laajempi kuntotutkimus. Reval Roofs:in asiantuntijapalvelut vaihtelevat kiinteistön tarpeen ja kiinteistön kattoasioista vastaavan henkilöiden ja selvitystarpeen mukaan.

Selvitä katon yleiskunto silmämääräisellä kuntotarkistuksella

Reval Roofs:in katon silmämääräinen kuntotarkastus on kevyt ja edullinen tapa selvittää katon yleinen kunto ja onko tarkemmalle kunnon tarkastukselle tarvetta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Varsinaisbitumin asiantuntija käy katolla arvioimassa katon kunnon. Mukana katolla voi olla esimerkiksi isännöitsijä tai suunnittelija. Raportointi kuntokatselmuksesta tehdään heti paikan päällä suullisesti tai lyhyenä katselmuksen yhteenvetona kirjallisesti jälkikäteen.

Reval Roofs:in katon kuntotarkastus on nopea ja edullinen keino varmuuden hankkimiseksi siitä, mitä katolle pitäisi tehdä ja miten edetä, jos on tarvetta. Jo se, että joku asiantuntija käy katolla, saattaa säästää kiinteistön omistajalle sievoisia summia.

Kuntoanalyysi kertoo saneeraustarpeen

Reval Roofs:in katon kuntoanalyysi tehdään tilanteessa, missä on jo mahdollisesti havaittu vuotoja tai halutaan selvittää katon saneeraustarve. Kuntoanalyysissä selvitetään katon ja eristysmateriaalin kunto ja etsitään mahdolliset vauriokohdat tai rakennevirheet. Saneerauksen kannalta tärkeät ominaisuudet, kuten tuuletus, alustan materiaali, kaatojen toimivuus ja läpivientien eristys käydään läpi ja tarkistetaan. Reuna- ja juuripellitysten kunto arvioidaan. Kaivojen toimivuus ja alipainetuulettimien sekä ilmanvaihtokoneiden liittyminen kattorakenteeseen tarkistetaan.

Tutkimme katot pintaa syvemmältä

Katon kuntoanalyysissä voidaan tarvittaessa avata katto jostain kohtaa esim. vesieristyksen alaisten vaurioiden toteamiseksi. Myös katon alapuoliset tilat tarkastetaan, mikäli se on mahdollista.

Kuntoanalyysissä tehdään kirjallinen raportti missä kerrotaan olennaiset asiat ja ongelmat katosta sekä liitetään mukaan valokuvat.

Kuntoanalyysin yhteydessä arvioidaan välittömästi korjausta tarvitsevien toimenpiteiden ja tulevan korjaustarpeen kustannukset.

Laajat tai yksityiskohtaiset kuntotutkimukset

Reval Roofs tekee edellisten lisäksi tarkempia ja yksityiskohtaisempia kuntotutkimuksia. Kuntotutkimukset suunnitellaan yleensä ennalta niiden toimenpiteiden osalta, minkälaisia ja missä laajuudessa tutkimuksia tehdään ja mitä mahdollisia ulkopuolisia analysointipalveluja (esim. kemialliset mittaukset ja näytelaboratoriot) käytetään. Varsinaisbitumi voi myös toimia eri tutkimuksia kokoajana tai antaa omalta osaltaan lausunnon tai tutkimustodistuksen.

Kuntotutkimuksiin voidaan liittää myös kokeita.

Kuntotutkimuksen laajuus sovitaan tilaajan kanssa. Kuntotutkimuksen tekeminen sitoo paljon asiantuntemusta ja on hieman kalliimpi menetelmä edellisiin verrattuna.

Reval Roofs:in kattoanalyysipalveluista löytyy aina sopivin ratkaisu kiinteistön tarpeeseen.

Pyydä esitarjous budjetoinnin tueksi

Reval Roofs tarjoaa kiinteistöille mahdollisuutta hankkia suunnittelua, budjetointia ja päätöksentekoa varten esitarjouksen ("budjettitarjous") vesikaton korjaustöiden kustannuksista.

Reval Roofs voi antaa esitarjouksen käyttämällä tarjouksen laadintaan jonkun toisen asiantuntijan kattoraporttia, kattoanalyysiä tai piirustuksia. Jos katosta ei vielä ole tehty katon kuntotutkimusta tai katselmusta, niin sellainen on luonnollisesti ensiksi tehtävä. Esitarjousta varten yleensä käydään katsomassa tilanne paikan päällä.

Esitarjouksen hinta lasketaan Reval Roofs:in tarjouslaskennassa ja se on yleensä yksityiskohtainen ja sisältää työselostuksen ja vastaa normaalia urakkatarjousta, joskaan se ei voi olla esitarjouksena yhtä sitova.

Kattoalan konsultointia ja koulutusta

Reval Roofs:in miljoonien asennettujen kattoneliöiden ansiosta hankittua asiantuntemusta ovat käyttäneet kiinteistöyhtiöt, kiinteistön omistajat, isännöitsijät, isännöintiyritykset, kiinteistösijoittajat, vesikattosuunnittelijat ja julkishallinnon päätöksentekijät.

Reval Roofs järjestää vesieristysalan koulutustilaisuuksia ja näiden lisäksi kattotulityökursseja ja työturvallisuuskoulutusta.

 

Lisätietoja kattopalvelut Reval Roofs:ista