• ee.png
  • fi.png
  • ru.png
  • gb.png

Bituumenkatuse professionaalsed plekitööd

Plekid kinnitatakse selleks ettenähtud kinnititega. Püstiste pindade kinnitamine katusepinnast 300mm, isoleerimise korral aga vähemalt 200mm. Nurkades kasutatakse jätkuvuuke. Pleki alaäär ei tohiks olla kinni katusekatte pinna küljes. Renoveeritavatel objektidel soovitatakse kaitseplekkide uuendamist, et plekid vastaksid renoveeritud pinnakatte kasutuseale.

Katusepleki uuendamine

Plekke ei tohi vigastada. Mõõtmised tuleks planeerida selliselt, et kadu ei oleks suur ning selliselt, et plekid saaksid ühekorraga õiges suuruses ja koguses. Plekid eemaldatakse ettevaatlikult, et senine pinnakate ei saaks kahjustada ja need eemaldatakse katuselt koos ülejäänud katuseprahiga. Metallist jäätmed kogutakse eraldi ja viiakse taaskasutusse. Uued plekid paigaldatakse tihedalt, ääred piisava ülekattega. Tuulutus ja tormiliistu vajalikkus tuleb alati täpselt läbi mõelda.

Kinnitused tuleb teha piisavalt tihedad ja piisavalt pikkade kinnititega.

 

Parapetide plekitööd

Parapetipleki kalle katuse suhtes peab olema langev (>1:6). Parapetipleki ja seina vahele tuleb jätta vähemalt 30mm tuulutusava. Seinale paigaldatakse vajadusel tormiliist. Parapetiplekk peab ulatuma vähemalt 70mm seinakonstruktsiooni ülaäärest allapoole.

imagead5c.jpg

Parapeti horisontaalossa ei tohi jääda volte, kust vesi võib hakata aja jooksul voolama plekkide põikivuukidest konstruktsioonidesse.

Seina kaitse- ja ääreplekid

Pleki ülaäär peab olema tihe. Vajadusel tehakse seina viltune soon ja peale pleki paigaldamist tihendatakse ühenduskoht vuugimastiksiga. IV- kastide jms nurkadesse tuleb teha ühendusvuugid. Kinnitite kogus, tihedus, omadused ja paigutus sõltub kehtivatest ehitusnõuetest.

imagec43f.jpg

Lisateavet plekitööde kohta saab Reval Roofs OÜ-st