• ee.png
  • fi.png
  • ru.png
  • gb.png

Katuse tuletööd ja tööohutus

Vastutuskindlustuse tõttu tohib katuse tuletöid teha ainult inimene, kellel on olemas katusetööde sooritamise õigust kinnitav isiklik katuse- ja hüdroisolatsioonitööde tuletööde kaart. Katuse tuletöödeks on vedelgaasipõleti kasutamine, millega  kuumutatakse bituumenit katusekatte põhjas ja vulkaniseeritakse katted omavahel ühtseks katusemembraaniks. Tuletööde kaart on tähtajaline ja seda tuleb regulaarselt uuendada.  

Enne katusetööde algust tuleb allkirjastada detailne objekti põhine tuletööde luba. Tuletööde loa allkirjastamise õigus on ainult inimesel, kellel endal on olemas tuletööde kaart. Tuletööde loa allkirjastab tellija esindaja ja tuletööde sooritaja. Töövõtjal on isekopeeruv tuletööde blankett, millest jääb koopia kõikidele osapooltele.

Ka töövõtjal peab olema olemas kehtiv tuletööde ohutusjuhend, mille järgimine toimub ehitusobjektist sõltuvalt.

Tuletööde plaan koostatakse samuti objekti iseärasustest sõltuvalt. Selle võib koostada tellija või töövõtja ja selles kajastuvad detailselt objekti tuleohutusriskid ning töövõtted iga häireolukorra kohta. Tellija kohuseks on teavitada tuletööde teostamisest ka enda kindlustusseltsi.

Suurtel tööstusobjektide puhul teavitatakse ka päästeametit.

Kinnistul peavad olema teavitussildid käimasolevate katuse tuletööde, autokraana tõstetööde või piirkonna liikumispiirangute kohta.

Katusetööde tuleohutuse nõuetekohane täitmine toimub mitme osapoole koostööl. Kaasatud on töötajad, juhtkond, järelevaataja, tellija ja isegi ametivõimud.

Tuletööde järelkontroll tähendab seda, et kui tuletööd lõppevad, algab tuletööde järelkontroll. St kui gaas kustub või kui pigikatel või selle gaasiventiil suletakse – jälgitakse objekti veel vähemalt tunni jooksul. Seda teeb tavaliselt töövõtja, kuid see võib jääda ka nt tellija esindaja hooleks.

Alla 1000 ruutmeetrise korrusmaja katusel tehtud tuletööde kontrolltunde koguneb kogu katusetöö ulatuses kokku ligi paarkümmend tundi, millega tuleb hinnapakkumisel arvestada. Tuletööde järelkontrolli ajal ei tohi katusetöötaja enam tuletöid teha, kuid võib valmistada ette nt järgmise päeva katusetöid ja mis on tähtsaim – hoida objekti korras eelkõige tööohutuse tagamise eesmärgil.

Katusetööde töötajad ja juhtkond peavad läbima ja ohutusalase koolituse ja seda tõendab roheline kaart ehk tööohutuskaart. Ehitusobjektil peetakse kinni töövõtja tööohutusalase juhendamise nõudest või näiteks korraldatakse tehases tellija poolt kolmandatele isikutele tööohutusalane väljaõpe.

Katusetöödega seondub mitmeid ohutustegureid, millega tuleb parima lõpptulemuse saavutamise nimel arvestada. Seejuures tuleb lähtuda Eestis kehtivast seadusandlusest.